Bestyrelsen i Havklit
Formand

Per Eskildsen      Boghvedevej 41, 7490 Aulum 

Tlf:                      50 29 01 07

 

Sommerhus:       Havklitvej 18


Mail:  per7490@gmail.com                                                       


Næst formand
Jørgen Laursen,  Gjersøvej 31, 8600 Silkeborg
Tlf.: 20 12 76 44

Sommerhus: Havklitvej 49

Mail: joergenlaursen@post.tele.dk

Kasserer

Kresten Toft      Ryhavevej 5 B, 2.tv.      8210 Århus V
Tlf. :                  40 27 58 41
Mail:         kresten.toft@gmail.com
 
 


Sommerhus:     Vestklitvej 33
        


Sekretær

Niels Kjeldtoft      Kærbrinken 4, 6971 Spjald
Tlf.:                          21 59 54 24                           

Mail:                           nielskj@privat.dk

Sommerhus:               Vestklitvej 20                      


Bestyrelsesmedlem
Svend Erik Graversen

   
Sommerhus:   Vestklitvej 31
            

Suppleanter

1. suppleant: Annika Norup Madsen, Havklitvej 22.

2. suppleant: Anne Lauth, Havklitvej 86.

Jyllandsgade 26, 7600  Struer.

Tlf.: 20 15 72 70

Mail: annelauth@gmail.com


   


Revisorer
Revisorer:      

1:  Svend Aage Jensen, Vestklitvej 17    


2:  A.C. Vejgaard

     Sommerhus. Vestklitvej 5, Klegod

     acv@avvejgaard.dk