Bestyrelsen i Havklit
Bestyrelse
Formand: Jørgen Laursen,  Tlf.: 20 12 76 44
Sommerhus: Havklitvej 49
Mail: joergenlaursen@post.tele.dk

Næstformand: Niels Kjeldtoft. Vestklitvej 20
Kasserer: Anne Lauth. Havklitvej 86
(fra 10.11.20 Suppleant for Annika Norup Madsen) 
Sekretær: Betina Timm Kastbjerg, Havklitvej 141
(Fra 22.01.21 Suppleant for Svend-Erik Graversen)
Kresten Toft. Vestklitvej 33

Suppleanter: Ingen.

Revisor: A. C. Vejgaarad. Vestklitvej 5.
Revisor suppleant: Svend Aage Jensen. Vestklitvej 17.