Bestyrelsen i Havklit
Formand

Per Eskildsen      Boghvedevej 41, 7490 Aulum 

Tlf:                      50 29 01 07

 

Sommerhus:       Havklitvej 18

 Mail:                   
per7490@gmail.com 

                                                       


Næst formand
Jørgen Laursen
Sommerhus: Havklitvej 49

Kasserer

Kresten Toft      Ryhavevej 5 B, 2.tv.      8210 Århus V
Tlf. :                  40 27 58 41
Mail:         kresten.toft@gmail.com
 
 


Sommerhus:     Vestklitvej 33
        


Indmeldelse kan ske hos kassereren 

Havklits bankforbindelse:
Vestjysk Bank
Bredgade 4
6960 Hvide Sande

Reg.nr.7650 Konto nr. 2324783


Sekretær

Niels Kjeldtoft      Kærbrinken 4, 6971 Spjald
Tlf.:                           97 38 15 01                           

Mail:                           nielskj@privat.dk

Sommerhus:               Vestklitvej 20                      


Bestyrelsesmedlem
Svend Erik Graversen

   
Sommerhus:   Vestklitvej 31
            

Suppleanter

1. suppleant: Annika Norup Madsen, Havklitvej 22.

2. suppleant: Anne Lauth, Havklitvej 86.


   


Revisorer
Revisorer:      

1:  Svend Aage Jensen, Vestklitvej 17    


2:  A.C. Vejgaard

     Sommerhus. Vestklitvej 5, Klegod

     acv@avvejgaard.dk