Bestyrelsen i Havklit
Bestyrelse
Formand: Jørgen Laursen,  Tlf.: 20 12 76 44
Sommerhus: Havklitvej 49
Mail: joergenlaursen@post.tele.dk

Næstformand: Niels Kjeldtoft. Vestklitvej 20
Kasserer: Anne Lauth. Havklitvej 86
Svend-Erik Graversen. Vestklitvej 31
Kresten Toft. Vestklitvej 33.

Suppleant / sekretær: Betina Timm Kastbjerg. Havklitvej 141.

Revisor: A. C. Vejgaarad. Vestklitvej 5.
Revisor suppleant: Svend Aage Jensen. Vestklitvej 17.