18.2.19
Klage over vindmøller afvist
Afgørelsen og sammenslutningens kommentar kan læses her.
Om bebyggelses procent
21.11.18
Infomøde om kystsikring. Se under afsnittet Kystsikring.
14.5.17
29. maj 2018 er der ordinær generalforsamling i RAH.
Bestyrelsen i RKSK forsyning

Der er nu valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Som sommerhusejer er det vigtigt vi får information og indflydelse inden der tages beslutninger. Af de ca. 23000 forbrugere er en tredjedel sommerhusejere.

I den kommende periode vil forsyningen også være involveret i en evt. kommende kloakering i sommerhusområderne. Kvaliteten i vor vandforsyning  skal fortsat sikres.

Jeg har derfor valgt at genopstille og håber på opbakning af vore foreninger og deres medlemmer. 

Byrådet besætter på forhånd 6 pladser uden valg.

Se information og de øvrige kandidater her:

https://www.rsforsyning.dk/vaerd-at-vide/forbrugervalg-2017

Få tilsendt stemmeseddel ved henvendelse til Kundecenteret, tlf. 9674 8500 eller via e-mail  rsforsyning@rsforsyning.dk .

Du skal oplyse dit fulde navn, forbrugsstedets adresse, faktureringsadressen og evt. dit kundenummer.

Den eller de udfyldte stemmesedler skal returneres i den tilsendte returkuvert. Stemmesedlerne skal  være forsyningen i hænde senest den 7. november kl. 12.00.

Husk, at der kun må sættes 1 kryds på hver stemmeseddel.

 

Med venlig hilsen

 

Thue Amstrup-Jørgensen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Birkhøjen 52

DK-8382 Hinnerup

Info om stier 7.7.17

Nu skal der være ens regler i hele kommunen, og det betyder, at nogle stier skal om-klassificeres fra offentlig til privat og i nogle tilfælde omvendt. I de tilfælde, hvor en sti om-klassificeres fra offentlig til privat gælder det, at kommunen har pligt til at overdrage stien i god stand. 

- Det er mest retfærdigt, at der gælder ens regler for alle. Samtidig giver det også folkene i Vej og Park et bedre overblik og dermed bedre muligheder for at prioritere ressourcerne, siger Ole Kamp, formand for Teknik- og Miljøudvalget. 

En større oprydning i sti-registeret står dermed for døren, og i samme manøvre er det, at nogle stier bliver opklassificeret og overtaget af kommunen, mens andre bliver nedklassificeret og på sigt bliver overdraget til grundejerne. 

En gruppe stier, som aldrig har været kommunale, men som helt eller delvist er blevet passet af kommunen, bliver overdraget til grundejerne med det samme. 

Grundig information på nettet og på møder
Interesserede grundejere kan se kort, læse om processen og finde svar på ofte stillede spørgsmål på kommunens hjemmeside
www.rksk.dk/stier . Her er det også muligt at indsende bemærkninger. 

- Det hele kommer til at foregå i et roligt tempo. Vi vil meget gerne have hjælp til at kvalificere beslutningerne. Så vi indbyder til, at man går ind på hjemmesiden og sender en besked, hvis man synes, der er noget, vi bør være opmærksomme på, siger Heidi Vang Grosmann, ingeniør i Trafik og Vej.  

Mere information følger på fire offentlige møder efter sommerferien. 

På møderne bliver oplægget til ny sti-struktur præsenteret, og alle er velkomne til at komme og debattere, hvordan man bedst sikrer et godt og harmonisk sti-net til gavn for alle borgere. 

  • Mandag den 28. august kl. 18.30 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern

  • Tirsdag den 29. august kl. 18.30 i Annekset, Rofi Centret, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing

  • Onsdag den 30. august kl. 18.30 Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk

  • Torsdag den 31. august kl. 18.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande 

Møderne er åbne for alle, og man behøver ikke tilmelde sig. 

Efter møderne vil en høringsfase træde i kraft.Fakta

I udgangspunktet bliver stier som er meget korte eller har begrænset offentlig færdsel privatiserede. 

Grundejere, der er berørt af ændringen, vil modtage besked efter høringsfasen er afsluttet. Herefter går der fire år inden stien overdrages. Kommunen har pligt til at overdrage stien i god stand.

Generalforsamling i RAH
Info fra skorstensfejer

Hermed en opfordring fra vores  lokale skorstensfejer til  information af jeres medlemmer.

 

 

Vi har nu mulighed for at adviser vores kunder med sms og  eller mail, før vi kommer og efter vi har udført vores arbejde i stedet for at vi aflevere vore sedler, som tit bliver væk.

Husejer kan  via sms og eller mail få besked hvis der skulle være nogen problem. Det kræver at husejer sender en sms besked på min mobil nummer 21261436 med oplysning om husets adresse.

Det vil være en stor hjælp hvis du vil formidle dette videre via grundejer foreningerne. På forhånd tusind tak for hjælpen.

 

Mvh Skorstensfejermester. Ole Kristensen

Indbydelse til møde 23.5.17

Kære Grundejerforeninger langs den jyske vestkyst

 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget henvendelse fra grundejere om kystsikringen langs den jyske vestkyst.

 

Desuden har Kystdirektoratet netop udgivet midtvejsrapporten for perioden 2014-2018 http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Midtvejsrapport_dec2016FællesaftaleLodbjerg_Nymindegab.pdf

 

På den baggrund inviteres bestyrelsen for sommerhusgrundejerforeningen til møde med Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune den 23. maj 2017 kl. 15:00 på Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.

 

Kystdirektoratet vil også deltage i mødet, hvor de vil fortælle om den nuværende kystsikring.

 

Af hensyn til mødefaciliteterne er tilmelding med angivelse af antal deltagere fra din forening nødvendigt til heidi.green@rksk.dk senest den 17. maj 2017.

 

Hvis I bliver opmærksomme på, at der er foreninger, som ikke har modtaget denne mail, så send gerne videre, da vi ikke kan garanterer, at vores lister er opdaterede, da de data vi trækker ikke altid er opdaterede fra foreningerne.
Jeg vil også gerne have besked, hvis I ikke længere er formand/kontaktperson for jeres forening og samtidig oplyse os om, hvem der så skal kontaktes.

 

Vel mødt.

 

 

Venlig hilsen

 

Heidi Green

Sekretariatskonsulent

 

Land, By og Kultur

Sekretariatet

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Telefon 99 74 1482

E-post heidi.green@rksk.dk

 

Udlejning - skattefradrag
14.11.09
Den nye finanslov indeholder en ændring af skattefradraget ved udlejning af sommerhus. Fradraget forhøjes fra hidtil kr. 7.000 til kr. 10.000 pr. år.
Fremover vil fradraget blive pristalsreguleret.

Fra og med 2010 ændres fradraget, således at hvis sommerhuset udlejes gennem et bureau, så gives der et fradrag på kr. 20.000 pr. år, mens der fortsat gives kr. 10.000 hvis der udlejes uden bureau.

Privatudlejning hos:
http://www.ferienhausmiete.de