Arbejdslørdag

Grundejerforeningen Havklit, Klegod.

Arbejdsdag lørdag den 23. maj 2020

Hvert forår arrangerer grundejerforeningen en arbejdsdag, hvor vi samler plastic og andet affald på stierne, i klitterne og på stranden - kort sagt: forskønner området! Samtidig lægger vi hø ud på stierne for at hindre sandflugt.

Kom og vær med - lær nogle af dine naboer at kende og få en hyggelig formiddag, som vi afslutter med lidt at spise og drikke. Vi plejer at være 30-40 personer.

Vi mødes kl. 09.00 den 23. maj på hjørnet af Havklitvej og Milevej.

Kl. 10.00 er der kaffe og rundstykker før det fredede areal ved nedgang nr. 78.

Kl. 12.00 er grundejerforeningen vært ved et let traktement på Havklitvej 18.

Har du ikke tilmeldt dig på generalforsamlingen, kan du tilmelde dig til foreningens formand, Per Eskildsen: Tlf. 50 29 01 07 eller mail: per7490@gmail.com

TILMELDING SENEST MANDAG DEN 18. MAJ.