Lidt Klegod historie.
Kære sommerhus ejer.


At vore sommerhuse ligger på et område med en interessant historie kan læses i det følgende.

 

Klegod navnet nævnes første gang i 1600 tallet, som Klegoy eller Klægøj. Navnet stammer fra en klæg odde.

På de lave engarealer ned mod fjorden, består jordbunden af en leragtig jord, som kaldes klæg, og i ældre tid blev benyttet til fremstilling af mursten.

 

Vores område er dannet i den sidste istid, kaldet den Baltiske istid, ca. 15000 år før vor tidsregning, og har navn efter det vi i dag kalder Baltikum fordi isen blev presset derfra henover Sverige, og stoppede omkring Hørbylunde Bakker ( den jyske højderyg ) lidt vest for Silkeborg.

Den jyske højderyg strækker sig fra Kiel/ Lübeck og går nordover op til Hald hvor den drejer ud mod vest.

 

Isen skubbede alt foran sig, og har haft indflydelse på det landskab vi har i dag, idet det kraftige smeltevand drev den lette sand med sig, hvorimod den tunge jord faldt til bunds og blev til det mere frodige Østjylland. Derfor vil man se de mere befolkede områder er mod øst, og der er længere imellem dem mod vest. En vestjysk gård var i areal også nødvendigvis noget større, og dyrehold var mere får end kreaturer.  

Vores sandede område, med klitter ligger imellem den frodige jord, og havbund som er presset op.

 

I 1682 var der 4 bosteder i Klegod. I 1787 var der 6 med i alt 28 indbyggere. I 1845 er antallet steget til 18 bosteder og 75 indbyggere, og ved århundredeskiftet kulminerede indbyggertallet med 130.

 

I 1884 blev der oprettet båker (sømærker) på den jyske vestkyst til vejledning for de søfarende, bl.a. en i Klegod på ”Trenatbjerg”. 5 år efter oprettedes faresignalstationer til hjælp for kystfiskerne, heraf en i Klegod på ”Fladsbjerg”. Båker og signalstationer blev nedlagt i ca. 1912-13.

 

I 1905-06 byggede N.P. Holsnager, fra Ringkøbing, den første købmandshandel i Klegod. I 1940 blev den overdraget til svigersønnen Chr. Luk, der i 1963 sælger den til Arne Pedersen, som i 1966 solgte forretningen til Mie og Niels Lauridsen.

I Februar 2005 overgår Klegod Købmandshandel til et trekløver med Carsten Jespersen som daglig leder.

 

I 2005 er der ca. 15 helårs bosteder i Klegod, hvorimod udviklingen i sommerhuse er tæt på 900, over en næsten 100-årig periode.

 

Kilder: Vinetiket fra Klegod vinen, som kan købes i Klegod Købmandshandel, og lokalhistoriker Evald Sønderby, Herning.

 

Poul Lützhøft