Vejvedligehold
Skiltning
Den 15. juli 2011 er der sat "Sti til havet" skilte op.
Medlemmer af bestyrelsen foretog det praktisk gravearbejde.
Formand og næstformand.
Orientering om vejvedligehold

Generalforsamlingen den 20. marts 2008 vedtog, at man skulle overtage vedligeholdelsen af foreningens vejnet.

Forhandlingerne med kommunen om aftalen har stået på i resten af 2008 og er først afsluttet og underskrevet den 26. januar 2009 – dog med virkning fra årets begyndelse.

Vejene er overtaget i den stand, som de var i. Bestyrelsen har lavet aftale om vedligeholdelsen med en lokal entreprenør i Hvide Sande – PJP. Aftalen er for 2009.

En gennemgribende opretning og reparation af veje og afløb starter, når vejret tillader det. Havklitvej, som er en del af Vestkyststien, skal kommunen selv forestå vedligeholdelsen af. Foreningen opretter et depot med stabilgrus på Havklitvej til fri disposition.

Grundejerforeningen har oprettet en vejfond med selvstændigt regnskab. Vejfonden modtager de vejbidrags midler to gange årligt, som kommunen opkræver af samtlige grundejere fratrukket et administrationsbidrag.

Det er vores formodning, at mange grundejere vil melde sig ind i vores forening og deltage i den årlige generalforsamling, for at få indsigt og medbestemmelsesret til måden, hvorpå midlerne skal forvaltes. Det er ikke meningen, at midlerne skal spares op, men løbende anvendes til mere varige forbedringer af vore veje, stier til havet og skiltning.

Kontakt med grundejere og entreprenør varetages af:

Per Eskildsen på tlf. 97 47 28 52 og Kjeld Bogetoft på tlf. 21 73 00 31

Der vil blive orienteret om projektet på generalforsamlingen, som i år holdes på Sømandshjemmet i Hvide Sande – Bredgade 5 – 6960

Skærtorsdag den 9. april 2009

Mødet starter kl. 09.00 med kaffe/te og rundstykker

Grundejerforeningens hjemmeside :

www.havklitgrundejerforening.dk

På bestyrelsens vegne – vel mødt

Kjeld Bogetoft – formand