Muligheder

Generelt

Priser oplyses desværre ikke, da disse varierer løbende.

TV

Hvis man har fastnet telefon lagt ind i sit hus, er der flere udbydere af TV signal gennem telefon ledningen. Bl.a. TDC, Fullrate mv.

Norlys tilbyder forskellige pakker afhængig af behov. Bl.a. ZDF (Tyskland 2). Abonnement kan tegnes gennem Norlys. Systemet kræver i vores område en sædvanlig udendørs antenne. Norlys leverer abonnements kort. Signalerne udsendes fra en mast i Videbæk.

Parabol. Fra forskellige positioner sendes et utal af gratis kanaler ned fra satelitterne. Der skal installeres parabol samt modtagerboks. Modtagelse af populære tyske kanaler er gratis fra positionen 19 grader øst.

Der er nedgravet fiber i hele området. Tilslutning og priser hos: www.eniig.dk

Internet

Hvis man har fastnet telefon lagt ind i huset, er der en række udbydere af bredbånds forbindelse. Bl.a. TDC, Fullrate etc.

Internet kan også hentes trådløs:

Airnet udbyder en fast trådløs abonnement med ubegrænset forbrug.

Via et mobil telefon abonnement kan der hentes bredbånds internet. Signalets kvalitet afhænger meget af placering af udstyr og husets beliggenhed.

Fiber: www.eniig.dk