Aflæsning af el og vand

Der er installeret målere for el og vand med fjernaflæsning.

Det betyder, at man ikke skal indberette aflæsnings tal til forsynings selskaberne. Aflæsningen foretages elektronisk.

I forbindelse med ejerskifte bør man fortsat foretage en aflæsning. (Køber og sælger i fællesskab).